Menu

TOMB RAIDER (PG-13)

Fri Mar 16th

4:00, 6:45PM

Sat Mar 17th and Sun Mar 18th

1:30, 4:00, 6:45PM

Mon Mar 19th thru Thur Mar 22nd

4:00, 6:45PM

THOROUGHBREDS (R)

Fri Mar 16th

5:00, 7:15PM

Sat Mar 17th and Sun Mar 18th

1:00, 3:00, 5:00, 7:15PM

Mon Mar 19th thru Thur Mar 22nd

5:00, 7:15PM

ANNIHILATION (R)

Fri Mar 16th

7:00PM

Sat Mar 17th and Sun Mar 18th

2:15, 7:00PM

Mon Mar 19th

7:00PM

Wed Mar 21st thru Thur Mar 22nd

7:00PM

GRINGO (R)

Fri Mar 16th thru Thur Mar 22nd

4:45PM

A WRINKLE IN TIME (PG)

Fri Mar 16th

4:30, 7:00PM

Sat Mar 17th and Sun Mar 18th

2:00, 4:30, 7:00PM

Mon Mar 19th thru Thur Mar 22nd

4:30, 7:00PM